От 3 април акциите на „Сирма“ ще се търгуват на сегмент „Premium“

Емисията се поставя под наблюдение за срок от три месеца